Liên hệ

 Mua Bán, Ký Gửi, Cho Thuê Nhà Đất, Kho Xưởng…

Điện thoại: 0528322222 – 0583858888 Tuấn Ngọc